Coaching

Wat ik zoal voor u en uw kind kan betekenen:

KINDERCOACH Problemen zijn er om opgelost te worden en als kindercoach help ik daarmee. Ik los het probleem niet op, dat mag het kind zelf doen en dat geeft zelfvertrouwen. Wat ik wel doe, is samen met het kind bedenken wat er wel goed gaat, zodat het kind deze kwaliteiten kan gebruiken bij het zelf zoeken naar een oplossing. Bij de begeleiding ga ik uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van het kind.  Weten waar je goed in bent, gebruik maken van jouw sterke kanten. Dat maakt een kind sterker, weerbaarder en geeft het zelfvertrouwen! Dit alles bij elkaar heet oplossingsgericht werken. Tijdens het coachen maak ik gebruik van verschillende methodes.

 • Een kindercoach ondersteunt en begeleidt het kind in het zoeken naar een oplossing voor het probleem.
 • De kindercoach kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu.
 • De kindercoach loopt als het ware even mee en geeft tips  voor de gewenste oplossingsrichting. Het kind krijgt hierdoor een succeservaring bij het zelf oplossen van een probleem.

COACH VOOR LEERPROBLEMEN/ RECHTS GEORIËNTEERDE LEERSTIJL: Kinderen die moeite hebben met leren worden dagelijks geconfronteerd met hun leerprobleem. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen(omkeringen letters/getallen of moeite met tafels) leesproblemen (trage lezers/ moeite met begrijpend lezen)spellingsproblemen en/of rekenproblemen. U als ouder wilt hen zo goed mogelijk helpen, maar ondanks het harde werken van uw kind en de intensive inspanning van school en uzelf wil het niet vlotten. Kijk je naar je kind dan begrijp je dat niet, want het presenteert zich vaak heel slim. Het doet dingen waarvan je zegt ‘goh, wat slim voor deze leeftijd’, terwijl de simpele woordjes of sommen, waarvan je denkt dat doe je toch even, niet geautomatiseerd worden. Regelmatig krijgen deze kinderen een dyslexieverklaring. Wat is er nu aan de hand? Deze kinderen hebben een ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch(gevoelsmatig)  zijn ingesteld. Dit is een activiteit vanuit de rechterhersenhelft. Juist deze groep kinderen/jongeren denkt in beelden en niet in woorden en zij associëren  heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, hierdoor worden zij nog al eens als afwezig of afgeleid betiteld. Deze kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert, school zegt, wanneer je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen komt. Door de verschillende gedachten en associaties wordt dit automatiseringsproces verstoord.

HOE KOMT DIT NOU? Wij hebben globaal gezien, twee hersenhelften; een linker- en een rechterhersenhelft. In de linkerhersenhelft vindt de logica plaats(letters, woorden, cijfers en volgorde). In de rechterhersenhelft zitten zaken die wij nodig hebben om praktisch bezig te kunnen zijn (ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, emotie, gevoel, ritme, muziek en kleurherkenning) Zo zijn er mensen met een linksgeoriënteerde leerstijl en mensen met een rechts georiënteerde leerstijl. Het leren op school is gericht op de linksgeoriënteerde kinderen. De recht georiënteerde denker haakt halverwege af bij de uitleg. Hij wil meteen naar de oplossing. Mede hierdoor slaan ze de informatie op een onhandige manier op en kunnen ze het vervolgens niet snel en makkelijk terugvinden. Zij hebben daar last van. Dit kan een gevoel van onrust geven of concentratieproblemen veroorzaken. Door middel van een andere leerstijl aan te leren die bij de rechts georiënteerde stijl past,  leert het kind de informatie in het hoofd op een handige manier te ordenen, zodat het altijd weer teruggevonden  kan worden. Kinderen/jongeren met een rechts georiënteerde leerstijl hebben een belangrijk talent, waarvan zij gebruik kunnen maken, namelijk hun visueel systeem. Zij kunnen plaatjes maken van informatie en deze actief opslaan in het lange termijngeheugen. Hierdoor wordt de informatie via de rechterhersenhelft opgenomen. Wanneer zij dit op de juiste wijze doen, vergeten zij deze informatie niet meer en kunnen zij deze op ieder moment reproduceren. Dit betekent dat deze kinderen/jongeren wel degelijk goed met informatie om kunnen gaan en zij zeker niet hun hele leven gedoemd zijn hier rekening mee te hoeven houden. Zij blijven wel hun leven rechts georiënteerd. Onze samenleving ziet alleen de symptomen van een rechts georiënteerde leerstijl en noemt dit onder andere dyslexie, dyscalculie en add. Dit zijn geen afwijkingen of handicaps. Het is een andere leerstijl. Als deze kinderen/jongeren de andere leerstijl niet aangereikt krijgen zie je dat ze steeds meer faalangst ontwikkelen en steeds onzekerder worden. Ook is gebleken dat als we niks aan deze leerproblemen doen, het kind/ de jongere in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs grote problemen kan krijgen.

Emotionele problemen Vaak zie je dat emotionele problemen en leerproblemen samen gaan (denk aan faalangst, concentratieproblemen). De methode  pakt deze problemen aan door de interne beleving ervan te veranderen en te neutraliseren. Aan veel van onze ervaringen die wij in de loop van ons leven opdoen is een emotie verbonden. Vaak is deze emotie positief, maar als het een negatieve emotie is, hebben we er last van als iets soortgelijks zich weer voordoet. Met behulp van coaching wordt de beleving van een negatieve emotie omgezet in een neutrale/positieve emotie. De persoon bepaalt zelf hoe hij het hebben wil en hoe hij het in de toekomst ook zelf gaat toepassen.

De kinderen / jongeren met een rechts georiënteerde leerstijl zijn: spontaan, energiek, creatief, verbeeldingsrijk, een globale denker met een brede focus, onafhankelijk, gevoelig en uniek. Doordat deze kinderen/jongeren heel veel zien en horen, hebben ze regelmatig een vol hoofd. Hierdoor kunnen ze ineens ontploffen. In de coaching leren ze een andere leerstijl toe te passen, zodat ze gewoon mee kunnen doen in de klas en de opgeslagen informatie weer terug te vinden is. Ook besteden we aandacht aan het volle hoofd en maken we de kinderen bewust van wat ze moeten doen. De leerstijl wordt toegepast op lezen/ begrijpend lezen,  spelling, automatiseren van rekensommen en tafels leer je in een zeer korte tijd, topografie, klokkijken en concentratie. Het gevolg is dat het leren weer beter gaat en ze weer prettiger in hun vel komen te zitten. Regelmatig hoor ik van ouders en kinderen  “Hé,Hé eindelijk iemand die mij begrijpt”. Door het begrip en de herkenning zie je meteen al een stukje rust ontstaan. In een korte tijd meestal 6-8 sessies leer ik de nieuwe leerstrategie aan.

KIES COACH (kinderen in echtscheiding situaties) Een scheiding door maken kan voor u en uw kind een moeilijke periode zijn. In deze periode waar meestal veel emotie bij komt kijken is het soms  fijn als er iemand even met uw kind mee loopt. Hoe goed u ook uw best doet of heeft gedaan, praten met een coach kan een hele opluchting zijn. Als coach leer ik kinderen  de scheiding beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hen betekent en hun vragen en angsten te uiten. Het hulpprogramma besteedt aandacht aan de belangrijkste gevolgen die impact hebben op uw kind. Tevens leer ik ze in het traject om te  communiceren met “ik-boodschappen”om zo om te gaan met conflicten. Het traject draagt bij aan gedragsverandering van kind en ouder en een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en manieren om gevoelens te uiten in een veilige sfeer.  De kinderen leren om te  gaan met gedachten die ze hebben over de scheiding zoals: Het is mijn schuld of ik kan zorgen dat mijn ouders weer gelukkig worden”. Bij dit traject staat ieders persoonlijke verhaal voorop. Uw kind kan het  programma  zowel in  groepsverband als individueel volgen. De methode die ik hier gebruik is onderzocht door de universiteit Utrecht, met als gevolg dat het door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed wordt.

ROTS EN WATER TRAINER (sociale weerbaarheidstraining) Als uw kind onzeker is, verlegen, gepest wordt of juist de pester is, dan kan een weerbaarheidstraining wat voor uw kind zijn. De weerbaarheidstraining wordt in kleine groepjes aangeboden zodat het lekker veilig is. Het uitgangspunt van de training is om elk kind in zijn /haar eigen kracht te zetten, en die sociale vaardigheden aan te leren die het kind nodig heeft om zich binnen zijn omgeving veilig te voelen om zo als mens te kunnen groeien. Ze leren zich onafhankelijk op te stellen(rots) en eigen keuzes te maken, maar ook leren ze hoe met anderen samen te werken, spelen en leven(water). Afhankelijk van de situatie zal voor Rots- of Waterhouding moeten worden gekozen. De training wordt op een leuke actieve en speelse manier gebracht. Eventueel kan de training ook individueel aangeboden worden.

FAALANGST TRAINING Is uw kind onzeker en bang om fouten te maken of klapt uw kind dicht tijdens toetsen, dan is de faalangst training wellicht iets voor uw kind. In de training leert uw kind dat fouten maken erbij hoort. Hoe eerder uw kind geholpen wordt hoe sneller het resultaat zichtbaar is.

4 reacties op “Coaching
 1. Jitske schreef:

  Ongelooflijk wat de coaching voor mijn dochter heeft gedaan, ze is helemaal opgefleurd!

 2. Vader en moeder uit Groningen schreef:

  Onze zoon van vijf jaar kan na een paar keer bij Kindercoachbedum te zijn geweest ineens klimmen! Hij geniet van de speeltuin, heerlijk om te zien. Het is in positieve zin een ander jongetje geworden

 3. Martine schreef:

  We hoorden van andere ouders dat we eens naar Kindercoachbedum moesten gaan met onze zoon. Hij was erg snel boos en plaste nog regelmatig in zijn broek. Nu zijn we een paar keer geweest en we hebben al een veel ontspannener jongetje in huis. Super dat de therapie al zo snel een resultaat laat zien. Wij gaan zeker door

 4. Familie Mulder schreef:

  Jeannette, we willen je super bedanken voor de therapie die je aan onze zoon
  hebt gegeven. Het is ongelovelijk hoe onze zoon door jou positief is
  veranderd!!
  Eerlijk gezegd wisten wij niet meer hoe we met onze zoon om moesten gaan.
  Hij was vaak boos en bepaalde de sfeer thuis. Iedereen liep op eieren. Toen
  we bij jou kwamen hadden we eindelijk iemand gevonden die ons begreep. En
  binnen een paar keer zagen wij onze zoon al veranderen, we konden onze ogen
  niet geloven!!
  Nogmaals heel hartelijk dank! Onze zoon vond het erg prettig om bij jou te
  komen.