Werkwijze

U kunt vrijblijvend contact opnemen met KindercoachBedum om samen te kijken wat ik voor u kan betekenen. Een verwijzing van uw huisarts is niet noodzakelijk.

Kennismakingsgesprek:

Deze is bijna altijd telefonisch, tijdens dit gesprek wordt meteen duidelijk of de juiste hulp geboden kan worden of dat er doorverwezen wordt naar een andere vorm van hulpverlening.

Intakegesprek:

Eerst vindt er een intake-gesprek plaats waardoor een helder beeld van de hulpvraag wordt verkregen. Er worden afspraken gemaakt over de te volgen methode en het aantal sessies. Meestal zijn 6 tot 8 sessies al voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor het kind weer verder kan. De duur van het traject hangt heel erg af van hoe uw kind op de coaching reageert. Elk traject wordt aangepast aan het individuele kind. Ik vind het belangrijk dat er openheid tussen alle partijen is.

Coachingssessies:

De sessie vindt plaats in mijn praktijk. Na elke sessie wordt kort geƫvalueerd met de ouder over wat we gedaan hebben.

De kindercoach sessies vinden in principe elke week plaats.

Leerproblemen coach:  deze sessies vinden 1 keer in de 3 weken plaats en duren maximaal 8 keer. Hierbij is het niet nodig om een evaluatiegesprek te plannen.knoop

Kies-coach: dit traject duurt 8 weken en is in principe elke week.