Werkwijze

U kunt vrijblijvend contact opnemen met KindercoachBedum om samen te kijken wat ik voor u kan betekenen. Een verwijzing van uw huisarts is niet noodzakelijk.

Hoe ziet een behandelingstraject er bij Kindercoachbedum nu eigenlijk uit:

Kennismakingsgesprek:

Via een mail, het contactformulier op de website of een belletje kunt u mij benaderen. Ik probeer binnen een week contact met u te zoeken, meestal wel sneller.

Het eerste contact is bijna altijd telefonisch, tijdens dit gesprek wordt meteen duidelijk of de juiste hulp geboden kan worden of dat er doorverwezen wordt naar een andere vorm van hulpverlening.

Intakegesprek: Eerst vindt er een intake-gesprek plaats waardoor een helder beeld van de hulpvraag wordt verkregen. Er worden afspraken gemaakt over de te volgen methoden en het aantal sessies. Meestal zijn 5 tot 8 sessies al voldoende om samen oplossingen te vinden, waardoor uw kind (of u zelf)weer lekkerder in zijn/haar vel zit. De duur van het traject hangt heel erg af van hoe uw kind op de behandeling reageert. Elk traject wordt aangepast aan het individuele kind. Ik vind het belangrijk dat er openheid tussen alle partijen is.

Counsellingsessies:

De sessies duren een uur en vinden in mijn praktijk plaats. Door Corona komt het regelmatig voor dat we online de sessie doen d.m.v. beeldbellen via een beschermd systeem. Aan het eind van elke sessie krijgt u of uw kind vaak een oefening mee naar huis die jullie thuis mogen uitvoeren. Op deze manier komt u sneller weer in balans. Een standaardsessie kost €65,- per uur.

Een vrijblijvend overzicht met vergoedingen van de zorgverzekeraars is te vinden op Zorgwijzer.nl (link)

De verantwoordelijkheid van het registreren van de gekozen zorgverzekeraar bij de start van de sessies en bij het eventueel tussentijds wisselen van zorgverzekeraar ligt niet bij KinderCoachBedum.