Leerproblemen

COACH VOOR LEERPROBLEMEN/ RECHTS GEORIËNTEERDE LEERSTIJL: Kinderen die moeite hebben met leren worden dagelijks geconfronteerd met hun leerprobleem. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen(omkeringen letters/getallen of moeite met tafels) leesproblemen (trage lezers/ moeite met begrijpend lezen)spellingsproblemen en/of rekenproblemen. U als ouder wilt hen zo goed mogelijk helpen, maar ondanks het harde werken van uw kind en de intensive inspanning van school en uzelf wil het niet vlotten. Kijk je naar je kind dan begrijp je dat niet, want het presenteert zich vaak heel slim. Het doet dingen waarvan je zegt ‘goh, wat slim voor deze leeftijd’, terwijl de simpele woordjes of sommen, waarvan je denkt dat doe je toch even, niet geautomatiseerd worden. Regelmatig krijgen deze kinderen een dyslexieverklaring. Wat is er nu aan de hand? Deze kinderen hebben een ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch(gevoelsmatig)  zijn ingesteld. Dit is een activiteit vanuit de rechterhersenhelft. Juist deze groep kinderen/jongeren denkt in beelden en niet in woorden en zij associëren  heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, hierdoor worden zij nog al eens als afwezig of afgeleid betiteld. Deze kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert, school zegt, wanneer je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen komt. Door de verschillende gedachten en associaties wordt dit automatiseringsproces verstoord.

HOE KOMT DIT NOU? Wij hebben globaal gezien, twee hersenhelften; een linker- en een rechterhersenhelft. In de linkerhersenhelft vindt de logica plaats(letters, woorden, cijfers en volgorde). In de rechterhersenhelft zitten zaken die wij nodig hebben om praktisch bezig te kunnen zijn (ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, emotie, gevoel, ritme, muziek en kleurherkenning) Zo zijn er mensen met een linksgeoriënteerde leerstijl en mensen met een rechts georiënteerde leerstijl. Het leren op school is gericht op de linksgeoriënteerde kinderen. De recht georiënteerde denker haakt halverwege af bij de uitleg. Hij wil meteen naar de oplossing. Mede hierdoor slaan ze de informatie op een onhandige manier op en kunnen ze het vervolgens niet snel en makkelijk terugvinden. Zij hebben daar last van. Dit kan een gevoel van onrust geven of concentratieproblemen veroorzaken. Door middel van een andere leerstijl aan te leren die bij de rechts georiënteerde stijl past,  leert het kind de informatie in het hoofd op een handige manier te ordenen, zodat het altijd weer teruggevonden  kan worden. Kinderen/jongeren met een rechts georiënteerde leerstijl hebben een belangrijk talent, waarvan zij gebruik kunnen maken, namelijk hun visueel systeem. Zij kunnen plaatjes maken van informatie en deze actief opslaan in het lange termijngeheugen. Hierdoor wordt de informatie via de rechterhersenhelft opgenomen. Wanneer zij dit op de juiste wijze doen, vergeten zij deze informatie niet meer en kunnen zij deze op ieder moment reproduceren. Dit betekent dat deze kinderen/jongeren wel degelijk goed met informatie om kunnen gaan en zij zeker niet hun hele leven gedoemd zijn hier rekening mee te hoeven houden. Zij blijven wel hun leven rechts georiënteerd. Onze samenleving ziet alleen de symptomen van een rechts georiënteerde leerstijl en noemt dit onder andere dyslexie, dyscalculie en add. Dit zijn geen afwijkingen of handicaps. Het is een andere leerstijl. Als deze kinderen/jongeren de andere leerstijl niet aangereikt krijgen zie je dat ze steeds meer faalangst ontwikkelen en steeds onzekerder worden. Ook is gebleken dat als we niks aan deze leerproblemen doen, het kind/ de jongere in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs grote problemen kan krijgen.

Emotionele problemen Vaak zie je dat emotionele problemen en leerproblemen samen gaan (denk aan faalangst, concentratieproblemen). De methode  pakt deze problemen aan door de interne beleving ervan te veranderen en te neutraliseren. Aan veel van onze ervaringen die wij in de loop van ons leven opdoen is een emotie verbonden. Vaak is deze emotie positief, maar als het een negatieve emotie is, hebben we er last van als iets soortgelijks zich weer voordoet. Met behulp van coaching wordt de beleving van een negatieve emotie omgezet in een neutrale/positieve emotie. De persoon bepaalt zelf hoe hij het hebben wil en hoe hij het in de toekomst ook zelf gaat toepassen.

De kinderen / jongeren met een rechts georiënteerde leerstijl zijn: spontaan, energiek, creatief, verbeeldingsrijk, een globale denker met een brede focus, onafhankelijk, gevoelig en uniek. Doordat deze kinderen/jongeren heel veel zien en horen, hebben ze regelmatig een vol hoofd. Hierdoor kunnen ze ineens ontploffen. In de coaching leren ze een andere leerstijl toe te passen, zodat ze gewoon mee kunnen doen in de klas en de opgeslagen informatie weer terug te vinden is. Ook besteden we aandacht aan het volle hoofd en maken we de kinderen bewust van wat ze moeten doen. De leerstijl wordt toegepast op lezen/ begrijpend lezen,  spelling, automatiseren van rekensommen en tafels leer je in een zeer korte tijd, topografie, klokkijken en concentratie. Het gevolg is dat het leren weer beter gaat en ze weer prettiger in hun vel komen te zitten. Regelmatig hoor ik van ouders en kinderen  “Hé,Hé eindelijk iemand die mij begrijpt”. Door het begrip en de herkenning zie je meteen al een stukje rust ontstaan. In een korte tijd meestal 6-8 sessies leer ik de nieuwe leerstrategie aan.

3 reacties op “Leerproblemen

 1. De cursus die jij geeft over hoe je moet leren is voor elke puber een
  aanrader!
  Onze zoon gaat nu uit zichzelf met het huiswerk aan de slag, heerlijk om te
  zien. En de cijfers gaan echt omhoog! Hij heeft echt effectief leren leren.
  Bedankt!

 2. Top Jeannette, je hebt het voor elkaar gekregen dat M. van Kader naar TL-Havo niveau is gegaan. Dit vinden we veel beter bij hem passen!

 3. Hallo Jeannette,

  Het afgelopen jaar heb je onze zoon geholpen. Hij vond het altijd erg prettig om naar je toe te gaan. En het resultaat laat hij nu ook op school zien. Je zei het altijd al, maar van een Kader advies is hij nu naar Havo advies gegaan!!!

  Wij en hij zijn erg blij, nogmaals dank dat jij in onze zoon bleef geloven.